Ιογενής λοίμωξη. Μεταδίδεται με άμεση επαφή και κοινά χρησιμοποιούμενα αντικείμενα και σεξουαλική επαφή. Η μετάδοση είναι πολύ εύκολη και ο χρόνος επώασης μικρός.

Θεραπεία: Κρυοθεραπεία / ηλεκτροκαυτηρίαση / διάνοιξη και αφαίρεση με λαβίδα με χρήση αντισηπτικού.
Τοπικά: Ποδοφυλλίνη, σαλικυλικό, ιμικουϊμόδη, κανθαριδίνη, TCA, ρετινοειδή.
Laser: CO2, Pulsed Dye.