Υπεριδρωσία:

Χαρακτηρίζεται από υπερβολική έκκριση ιδρώτα (>50 mg /mm), παραπάνω από αυτή που απαιτείται
για τη θερμορύθμιση. Διακρίνεται σε πρωτοπαθή και δευτεροπαθή. Η υπεριδρωσία κυρίως αφορά
παλάμες – πέλματα. Η έκκριση ιδρώτα στους πάσχοντες είναι μεγαλύτερη έως 30 φορές και μπορεί να
χάνονται έως 3 lit / h. Η υπεριδρωσία έχει σοβαρές κοινωνικές, επαγγελματικές, οικονομικές και ψυχολογικές επιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα κάποιου άλλου νοσήματος, π.χ. (ΣΔ, θυρεοτοξίκωση, εμμηνόπαυση, κλπ.)

Θεραπεία:
α) Γενικά μέτρα ( ελαφρύς ρουχισμός, κλιματισμός, αποφυγή αλκοόλ και κίνησης, αποκατάσταση υγρών)
β) Γαλακτικό αμμώνιο του τιτανίου
γ) Αντιχολινεργικά
δ) Ιοντοφόρεση. Per os: β – Αδρενεργικοί αναστολείς (γλυκοπυρολάτη 2mg x 3 ή οξυβουτυνίνη 5mg x 2)
ε) Botox. Δρα στις χολινεργικές νευρικές ίνες και εμποδίζει την έκκριση της ακετυλοχολίνης. Καλό είναι να γίνονται με 14 ημέρες διαφορά, η δεξιά από την αριστερή παλάμη γιατί μπορεί να επιφέρει μια μυϊκή αδυναμία στα χέρια.
στ) Χειρουργική αντιμετώπιση: Εξαίρεση ιδρωτοποιών, laser, υπέρηχος.
Συμπαθεκτομή (θωρακική για τη μασχαλιαία υπεριδρωσία με σοβαρές επιπλοκές ή οσφυϊκή για την υπεριδρωσία πέλματος).