τριχόπτωση

Τριχόπτωση:

Υπάρχουν 3 φάσεις ανάπτυξης στον τριχικό θύλακα:
α) το αναγενές στάδιο ανάπτυξης
β) το καταγένες (μετάπτωσης) και
γ) το τελογενές
Το 80% των τριχών φυσιολογικά βρίσκονται στο στάδιο α.
Το 2,5% των τριχών αφορά το καταγενές στάδιο β.
Το τελογενές γενικά στάδιο γ, αφορά <20% συνόλου των τριχών.

Τριχόπτωση (αλωπεκία) είναι η απώλεια τριχών από περιοχές που φυσιολογικά αυτές υπάρχουν. Οι αλωπεκίες διακρίνονται σε 2 μεγάλες κατηγορίες (ουλωτικές και μη ουλωτικές).

ΜΗ ΟΥΛΩΤΙΚΕΣ ΑΛΩΠΕΚΙΕΣ
1. ΓΥΡΟΕΙΔΗΣ
2. ΑΝΔΡΟΓΕΝΗΤΙΚΗ
3. ΔΙΑΧΥΤΗ
4. ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ
5. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ
6. ΑΠΟ ΒΛΑΠΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Ανδρογενετική αλωπεκία
Εδώ υπάρχει διαταραχή στον τριχοθύλακα, σαν αποτέλεσμα διέγερσης από ανδρογόνα, κάτι που ξεκινάει από την εφηβεία σε άτομα που έχουν προδιάθεση να απαντήσουν σ’αυτή τη διέγερση. Στα άτομα αυτά ο θύλακας μικραίνει και τελικά παράγονται τρίχες λεπτές σα χνούδι. Επιπλέον, επηρεάζεται ο κύκλος της τρίχας, δηλαδή ελαττώνονται οι τρίχες που βρίσκονται στο αναγενές στάδιο και αυξάνονται οι τελογενείς. Η ανδρογενετική αλωπεκία προσβάλλει άντρες και γυναίκες και είναι πιο συχνή στη λευκή φυλή από ότι στη μαύρη ή κίτρινη φυλή. Ξεκινάει από τους κροτάφους και επεκτείνεται στην κορυφή του κεφαλιού με ένα χαρακτηριστικό μοντέλο τυποποιημένο από τους Hamilton & Norwood. Ενώ στις γυναίκες εμφανίζεται κυρίως 3n-4n δεκαετία στο διαφορετικό μοντέλο του Ludwig.

Γυροειδής αλωπεκία (Γ.Α)
Είναι η απόπτωση τριχών κατά τόπους από το κεφάλι ή άλλη έντριχη περιοχή του σώματος. Η αιτιοπαθογένεια είναι άγνωστη. Οι αιτιολογικοί παράγοντες μπορεί να είναι ψυχολογικοί, περιβαλλοντικοί, ενδοκρινικοί, γενετικοί, ανοσολογικοί.

Ραντεβού: 210 69 83 436