Πυογόνο Κοκκίωμα:

Καλοήθεις βλάβες των βλεννογόνων του δέρματος με αύξηση των τριχοειδικών αγγείων, επώδυνα ερυθρά, κυρίως στα δάχτυλα του χεριού και του ποδιού. Εξαίρεση με laser και διαθερμοπηξία.
Ιστολογικά, τα αγγεία περιβάλλονται από συνδετικό ιστό και στοιχεία φλεγμονής