Μετά την αποθεραπεία των σοβαρών μορφών ακμής, είναι συνήθης ή εγκατάσταση ουλών. Οι ουλές
μπορεί να είναι ατροφικές εμβαθύνσεις (στιγμοειδείς – ice peak) είτε πλατιές εμβυθισμένες είτε
κυματοειδείς και τέλος υπερτροφικές (χηλοειδή). Οι ουλές εντοπίζονται στα σημεία προϋπάρχουσας
ακμής, δηλαδή προσώπου, ράχη, ώμους, θώρακα και γλουτούς. Εκτός από τις παραπάνω μεθόδους
που προανέφερα, σημαντικό ρόλο στην αποκατάσταση ουλών ακμής παίζουν οι εφαρμογές laser και
κυρίως των fractional, δηλαδή συστήματος κλασματικών ραδιοσυχνοτήτων με μικροβελόνες.

Πώς πετυχαίνουμε την αποκατάσταση των ουλών:
1) με τη διάσπαση ινωδών δεσμίδων που προκαλούν πάχυνση της επιδερμίδας
2) με την ενεργοποίηση των πρωτεϊνών του δέρματος που προκαλούν ανάπλαση, όπως το κολλαγόνο
και την ελαστίνη, δηλαδή ενεργοποιώντας τους ινοβλάστες προκαλούμε νεοκολλαγονογένεση.

Οι κυριότερες μέθοδοι αποκατάστασης ουλών με laser στην επεμβατική δερματολογία είναι:
α) αποφλοιωτικά laser: τα εξελιγμένα fractional προκαλούν εκλεκτική εξάχνωση και αποφλοίωση εκεί
όπου χρειάζεται, με αποτέλεσμα την ταχεία αποκατάσταση (επούλωση). Εφαρμόζεται σταδιακά και σε
χαμηλή ένταση, σε επαναλαμβανόμενες 3-5 μηνιαίες συνεδρίες μέχρις ότου πετύχουμε το επιθυμητό
αποτέλεσμα (FRACTIONAL , MOSAIC, SMOOTH BEAM).
β) Laser που χρησιμοποιούμε για τις “ερυθρές” και μελαχρωστικές βλάβες, που έχουν παραμείνει μετά
την αποθεραπεία της ακμής (Dye Laser: Yag, V-Beam, Q-Switch, Mozaic).

Τα παραπάνω μηχανήματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν και συνδυαστικά κατά περίπτωση.

Ραντεβού: 210 69 83 436