Απλός Έρπης:

Οφείλεται στον ιό του απλού έρπητα και διαχωρίζεται σε τύπου I και τύπου ΙΙ. Ο πρώτος εμφανίζεται
κυρίως στη στοματορινική περιοχή και ο δεύτερος στα γεννητικά όργανα. Ο χρόνος επώασης είναι 3-5
ημέρες και η μετάδοση γίνεται με άμεση επαφή. Κλινικές εκδηλώσεις του έρπητα έχουμε την
πρωτολοίμωξη, δηλαδή την πρώτη εκδήλωση προσβολής από τον ιό που μπορεί να είναι και σοβαρή
και στη συνέχεια τις υποτροπιάζουσες (χρόνιες) εκδηλώσεις με κύριες εντοπίσεις την περιστοματική και
γεννητική περιοχή.

Ο υποτροπιάζων απλός έρπης μπορεί να εντοπίζεται οπουδήποτε, αλλά συνήθως τον βλέπουμε σε
ρουθούνια, μέτωπο, παρειές, αυτιά, δάχτυλα, βλέφαρα. Προηγείται ένα αίσθημα καύσου και πολύ
γρήγορα εμφανίζονται φυσαλίδες που γίνονται οροπυώδεις, ξεραίνονται και απομακρύνονται χωρίς
σημάδι σε 1-2 εβδομάδες.

Ο έρπης γεννητικών οργάνων έχει παρόμοια εμφάνιση κυρίως στον άνδρα γιατί εντοπίζεται στο δέρμα.
Στις γυναίκες λόγω εντόπισης, οι φυσαλίδες σπάνε γρήγορα και το μόνο που βλέπουμε είναι διαβρώσεις σε κόκκινη βάση ενώ μπορεί να υπάρχει πόνος και δυσκολία στην ούρηση. Ο ιός βρίσκεται στα νευρικά γάγγλια της πάσχουσας περιοχής και όταν “πέσει” η άμυνα του πάσχοντος, “ζωντανεύει” (δραστηριοποιείται) για να καταλάβει την επιδερμίδα και να κάνει πάλι τον κύκλο του.

Θεραπεία: Τοπική ακυκλοβίρη, τοπικά αντισηπτικά, αποφυγή έκθεσης στον ήλιο.

Στις πρωτολοιμώξεις και σημαντικές υποτροπιάζουσες, συνιστάται η από του στόματος θεραπεία με
χάπια.