Έκζεμα  (Δερματίτις)

Το πιο συχνό νόσημα στη δερματολογία. Υπάρχουν οι εξωγενείς δερματίτιδες που το αίτιο είναι κάποιος εξωτερικός παράγοντας (τοξική, αλλεργική και λοιμώδης) και οι ενδογενείς (ατοπική δερματίτιδα, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα, δυσιδρωσική, νευροδερματίτης, κλπ.)

Στην οξεία φάση έχουμε ερυθρότητα, οίδημα, φυσαλίδες και κνησμό ενώ στη χρόνια κατάσταση το εξάνθημα μεταπίπτει σε ξηρό, λεπιδώδες.

Στη διερεύνηση των εξωγενών δερματίτιδων, σημαντικό ρόλο παίζουν τα patch tests (επιδερμικές δοκιμασίες) όπου κολλάμε στην πλάτη του πάσχοντα αυτοκόλλητα αριθμημένα αλλεργιογόνο και σε 48- 72h διαβάζουμε το αποτέλεσμα.